Pedagogisch beleid

Visie

Ratjetoe verzorgt kleinschalige kinderopvang die qua sfeer, aandacht en flexibiliteit aansluit bij de thuissituatie van het kind. We kiezen bewust voor kleinschaligheid omdat de menselijke maat een goed contact tussen ouders, kinderen en leidsters bevordert. De visie is gebaseerd op een ouder- en kindgerichte opzet, zoals verwoord in ons pedagogisch beleid. Wij vinden het van groot belang dat ouders een goed gevoel hebben over waar ze hun kind achterlaten. Kinderen moeten zich op hun gemak voelen, zodat ze zich geestelijk, lichamelijk en sociaal optimaal kunnen ontwikkelen. Ons kinderdagverblijf is daarop ook ingericht: in een huiselijke sfeer met klaarliggend speelgoed op kindhoogte en met veel natuurlijke materialen zoals houten vloeren, houten meubilair en speelgoed.

Onze visie voor zowel kinderen van de dagopvang als voor de buitenschoolse opvang is dat wij een positieve en persoonlijke benadering hebben naar kinderen en ouders op een professionele manier in een huiselijke en gemoedelijke sfeer.

Wij bieden de kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om zich heen te ontdekken. De pedagogisch medewerkers begeleiden ieder kind op het eigen ontwikkelingsniveau en geven elk kind individuele aandacht.

Pedagogisch beleid

De opvangsituatie moet een thuis zijn, waar de kinderen zich veilig en geborgen voelen en zich zelf kunnen zijn.

Wij vinden dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten. Daarvoor geven wij ruimte aan de eigenheid van elk kind, maar tegelijkertijd brengen we het kind op de hoogte van geldende waarden en normen. Dit dragen wij uit door de kinderen positief en persoonlijk te benaderen zodat zij zich vrij voelen om zich te uiten en te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden.

Om dit te kunnen bereiken bieden wij het kind

Op deze wijze hopen wij dat het kind zich prettig zal voelen en daardoor zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen zal ontwikkelen.

Wij willen een sfeer bieden waarin het kind

Op welke manier we dit uitvoeren staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan voor Dagopvang groep, Peutergroep en BSO groep. Deze zijn in te zien op de informatiestandaard in de entree van ons kinderdagverblijf.

Downloads

Heb je vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie